Rent Some Fun Logo

Wedstrijdreglement

Af en toe organiseert Rent Some Fun een leuke wedstrijd. Daar hoort uiteraard ook een wedstrijdreglement bij. ‘t Moet just zijn, hé!

Het wedstrijdreglement kan je hieronder lezen.

Giveaway "De Verdwenen Diamant"

Artikel 1 - Principe

1.1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Make It Fun BV, met maatschappelijke zetel te Battelsesteenweg 205K, 2800 Mechelen, BTW-BE0778493195 (“Make It Fun BV”), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen.
1.2
De wedstrijd loopt van 14/02/2023 9h tot en met 03/03/2023 23h59.
1.3
De wedstrijd wordt georganiseerd op de website www.rentsomefun.be. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers hun contactgegevens (voornaam & e-mailadres) achter te laten en hun e-mailadres te valideren door op de knop in de bevestigingsmail te drukken.
1.4
Er is 1 winnaar en dit is de deelnemer wiens naam door een willekeurige loting wordt geselecteerd. De loting zal volbracht worden door het team van Rent Some Fun gebruik makende van de winnaar selectie integratie in Viralloops waarmee de registraties worden bijgehouden.
1.5
Er wordt slechts 1 e-mail registratie per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen (met bijvoorbeeld meerdere eigen email adressen van dezelfde persoon), dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs. De deelnemer kan zijn kans op winst wel vergroten door de giveaway actie te delen met zijn vrienden/volgers volgens de daarvoor voorziene procedure.
1.6
In deze wedstrijd is de prijs 1 spelsessie van het escape spel voor kinderen “De Verdwenen Diamant” voor maximaal 24 kinderen. De prijs wordt overhandigd aan de winnaar in de vorm van een cadeaubon, de bon is geldig vanaf 3/03/2023 tot en met 31/12/2023. Rent Some Fun behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde prijs te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
1.7
De winnaar zal binnen de week na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden en via een persoonlijk gerichte email hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest ook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 12 maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd.
1.8
Personeelsleden van Escape Boxes mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
1.9
De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden.
1.10
Rent Some Fun behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

Artikel 2 - Wijzigingen & storingen

2.1
Rent Some Fun behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
2.2
In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Rent Some Fun zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
2.3
Rent Some Fun is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

Artikel 3 - Aanvaarding reglement

3.1
Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van reglement en de algemene voorwaarden van www.rentsomefun.be. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
3.2
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

Artikel 4 - Privacyverklaring

4.1
Rent Some Fun zal de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie behandelen en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot Make It Fun BV behoren. De gegevens worden gebruikt voor een goed verloop van deze wedstrijd.
4.2
Rent Some Fun zal de prijs in de vorm van een waardebon bezorgen aan de winnaar. De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Rent Some Fun.
4.3
Iedere deelnemer stemt ermee in dat, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd mag worden door Rent Some Fun. Gegevens van alle deelnemers worden opgeslagen in onze database om hen op de hoogte te houden van toekomstige aanbiedingen via een nieuwsbrief of andere vergelijkbare communicatie middelen. De deelnemers behoudt het recht hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Na de opname in onze database heeft de deelnemers steeds de mogelijkheid zich uit te schrijven van de marketingcommunicatie via het uitschrijfknop onderaan deze e-mails.
4.4
Deze privacyverklaring wordt aangevuld met de algemene privacyverklaring van rentsomefun.be te vinden op de pagina “privacyverklaring”.